Visie & Missie

De jongeren van SpeakXout geloven in een maatschappij waarin elk individu zich vrij en naar eigen inzicht ten volle kan en mag ontplooien.Visie
Bij SpeakXout geloven we in de kracht van verenigde jongeren die elkaars potentieel erkennen en benutten. Onze visie is een samenleving waar jongeren zich versterken door elkaar te ondersteunen, hun stemmen te laten weerklinken en constructief deel te nemen aan de vorming van een betere toekomst. Wij streven naar een wereld waarin diversiteit wordt omarmd als een bron van kracht en inspiratie.Missie
SpeakXout is toegewijd aan het empoweren van jongeren om actieve deelnemers te worden in het vormgeven van hun eigen toekomst. We moedigen een cultuur aan waarin jongeren niet in een slachtofferrol denken, maar hun potentieel ontdekken en benutten. Onze missie is tweeledig: ten eerste, het bieden van een platform waar jongeren hun stemmen kunnen laten horen en in dialoog kunnen gaan met politici om relevante problemen te benoemen. Ten tweede, streven we ernaar om niet alleen problemen te identificeren, maar ook oplossingsgericht te zijn door gezamenlijk na te denken over effectieve strategieën voor positieve verandering.


Vrij zijn betekent zichtbaar jezelf kunnen zijn

Bij SpeakXout geloven we dat de diversiteit van onze samenleving een kracht is die kan worden ingezet om duurzame oplossingen te vinden. Door samen te werken en constructieve dialogen aan te gaan, streven we ernaar om een inspirerende gemeenschap van jongeren te creëren die gezamenlijk werken aan een rechtvaardige, inclusieve en vooruitstrevende samenleving.


Vrij zijn betekent zichtbaar jezelf kunnen zijn, waar en wanneer dan ook. Deze vrijheid staat echter wereldwijd onder druk. Afgelopen jaar zijn in Rusland diverse wetten aangenomen die het leven van LGBTQ-personen onmogelijk maken. In de Verenigde Staten werden in een aantal staten lessen over seksuele- en genderdiversiteit verboden. In Italië worden de namen van niet-biologische lesbische moeders van de geboorteaktes van hun kinderen gehaald. Ook hier willen en zullen we onze stem laten horen. Daarnaast vinden we ook dat elke individu mag dragen wat hij of zij wil. Heel het hoofddoeken kwestie vinden wij niet meer van deze tijdgeest. Wanneer mensen perfect functioneren en bijdragen aan een inclusieve maatschappij zien wij hier geen probleem. Zolang het allemaal uit vrije wil is.

unsplash