Diversiteitskloof

De Diversiteitskloof in het Klaslokaal: Meer dan Couscous en Achternamen


In ons kleurrijke klaslokaal staan leerkrachten voor de uitdaging om een diverse groep jongeren met verschillende achtergronden en ervaringen te onderwijzen. Het gaat verder dan oppervlakkige observaties zoals iemand die couscous eet of een buurman met de naam Rachid of Abdullah. Diversiteit strekt zich uit tot taal, cultuur en gewoontes, en het begrijpen van deze complexe mix is cruciaal.


Jongeren rebelleren niet altijd puur uit onbegrip, maar soms uit een gebrek aan erkenning van hun identiteit. Het is niet alleen een kwestie van taalachterstand, maar ook van culturele verschillen die niet altijd worden begrepen of gewaardeerd. Zonder begrip en erkenning zullen de kloven tussen studenten alleen maar dieper worden.


In 2023 is het zorgwekkend dat sommige leerkrachten nog steeds het woord 'vreemdelingen' gebruiken voor jongeren die in België zijn geboren. Dit getuigt van een verouderd denkpatroon dat geen recht doet aan de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. Het is hoog tijd dat we onze taal aanpassen om recht te doen aan de realiteit en het volledige spectrum van identiteiten en achtergronden van onze leerlingen te omarmen.


Het onderwijs moet een plek zijn waar begrip en erkenning floreert, en waar iedereen, ongeacht afkomst, zich thuis voelt. Laten we niet vasthouden aan verouderde begrippen, maar streven naar een inclusief klaslokaal waar diversiteit niet alleen wordt getolereerd, maar ook gevierd. Want pas dan kunnen we echt bouwen aan een brug die kloven overbrugt en een omgeving creëren waarin alle jongeren kunnen gedijen.


When Words Fail Action Speak!